Informator dla uczestników

Autor : Andrzej Lesniak,

logo bez tłaSzanowni Uczestnicy,

Przekazujemy Wam kilka ostatnich, ważnych informacji mających na celu usprawnienie pobytu na konferencji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z informatorem oraz załącznikami.

 • Konferencja odbywa się w Pomorskim Parku Naukowo-Technicznym przy alei Zwycięstwa 96/98 w budynku numer II – hale łukowe, wejście od strony ulicy Redłowskiej. Recepcja znajduje się przy restauracji „Eureka”. Wykłady i warsztaty odbywać się będą w czterech salach: Piaskowej, Koralowej, Lazurowej i Morskiej.
 • Parking podziemny jest nieodpłatny i będzie dostępny dla uczestników konferencji.
 • W załączonym programie są podane informacje o przydziale sala. Program będzie dostępny na recepcji od godziny 9:00. Recepcja będzie miała dostęp tylko ogólnej listy uczestników, bez podziału na zajęcia. W związku z tym prosimy o samodzielne zgłaszanie się na zajęcia na podstawie potwierdzeń, na jakie wykłady zostali Państwo przyjęci.
 • Do sal wykładowych nie można wjeżdżać wózkami ze względów bezpieczeństwa. Na terenie konferencji wózek będzie można zostawić na holu przed salą Morską. Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 • Przypominamy wyjątki z regulaminu dotyczące przebywania dzieci na konferencji:

Pomimo tego, że II Konferencja Laktacyjna przeznaczona jest dla osób dorosłych, jesteśmy otwarte na udział w niej opiekunów razem z dziećmi.

 • Na sali konferencyjnej w trakcie paneli i wykładów opiekunowie mogą przebywać z dziećmi w wieku do 12 miesięcy. Warunkiem przebywania dzieci na sali jest zachowanie niezakłóconych warunków do wysłuchania paneli i wykładów oraz udziału w dyskusji uczestników Konferencji.

 • Ze względu na poszanowanie komfortu dzieci oraz uczestników konferencji prosimy, żeby dzieci płaczące oraz niespokojne ukoić poza główną salą, a dzieci starsze odprowadzić na zajęcia do kącika dla dzieci.

 • Kącik zabaw będzie udostępniony w wydzielonej przestrzeni.

 • Kącik zabaw nie stanowi punktu opieki zbiorowej na czas trwania Konferencji.

 • Organizator Konferencji i organizator zajęć w kąciku dziecięcym nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci przebywających w kąciku zabaw.

 • W trakcie zajęć dzieci powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.

 • Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez dzieci pozostające pod ich opieką.

 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w kąciku zabaw.

Na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego jest ogólnodostępny plac zabaw umiejscowiony przy budynku nr IV.

 • Po zakończeniu wszystkich wybranych przez Państwa zajęć zapraszamy do recepcji po odbiór Certyfikatu uczestnictwa.
 • Na części wykładów i warsztatów wśród uczestników zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez naszych sponsorów i partnerów.

Do zobaczenia w sobotę!

stopka czysta

 

Program Konferencji -do pobrania

informacje końcowe -do pobrania

Mapa PPNT

PPNT

 

 

Brak komentarzy. Napisz pierwszy komentarz!

Twój komentarz