Prelegenci

dr n. biol. Aleksandra Wesołowska

Prezes Fundacji Fundacji Bank Mleka Kobiecego Pracownik naukowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes i współzałożyciel Stowarzyszenia na rzecz Banku Mleka Kobiecego, prezes powstałej w 2010 r. Fundacji Bank Mleka Kobiecego. Laureatka prestiżowej nagrody im. T. Sendzimira przyznanej w 2008 roku przez Fundację Kościuszkowską za projekt reaktywacji banków mleka w Polsce. Autorka licznych artykułów i wystąpień w prasie branżowej i kobiecej na temat idei banku mleka kobiecego i sposobu działania takich placówek w Polsce i za granicą. Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka (ang. European Milk Bank Association, EMBA) oraz koordynator reaktywacji banków mleka z ramienia EMBA na Polskę. Mama czwórki dzieci.

Temat: Banki mleka w Polsce – funkcjonowanie w podmiotach leczniczych – idea i praktyka.

Joanna Pietrusiewicz

Prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, od lat zaangażowana w działania na rzecz przestrzegania praw człowieka w opiece okołoporodowej, propagatorka idei opieki okołoporodowej opartej na szacunku i potrzebach kobiet.

Gość specjalny Panelu o Standardach Opieki Okołoporodowej

Tomasz Chodkowski

Od ponad 18 lat lobbuje rozwiązania wspierające budowę skutecznego systemu wsparcia laktacyjnego, fundator Fundacji Twórczych Kobiet, fundator Fundacji Mleko Mamy.

Gość specjalny Panelu o Standardach Opieki Okołoporodowej

Lek. Marcin Rutkowski

Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog.

Temat: Profilaktyka jodowa w Polsce. Choroby tarczycy w okresie ciąży i laktacji.

Grażyna Zajt

Od 25 lat w zawodzie higienistki stomatologicznej. Wykształcenie zdobyła na uczelni niemieckiej na kierunku profilaktyka stomatologiczna, gdzie przez 10 lat podnosiła swoje kwalifikacje. Prowadzi szkolenia związane z profilaktyką jamy ustnej u dorosłych i dzieci w szkołach dla asystentek i higienistek stomatologicznych, firmach farmaceutycznych, gabinetach stomatologicznych. Jest autorką programu edukacyjnego „Kobiety-kobietom”, który trafia do wielu środowisk. 

Temat: Karmienie piersią okiem stomatologa.

położna Bogumiła Kiełbratowska

Z zawodu jest położną, adiunktem w Klinice Położnictwa GUMed.  Specjalistka w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, oraz specjalistka pielęgniarstwa położniczego i pielęgniarstwa neonatologicznego. Jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Położna nauka i praktyka”. W roku 2002 zdobyła tytuł Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego IBCLC i od tamtego czasu profesjonalnie zajmuje się doradztwem laktacyjnym.

Temat:Alternatywne metody karmienia piersią.

mgr psychologii Paulina Cybuch

Psycholog, dyplomowany Promotor Karmienia Piersią, doradca noszenia dzieci ClauWi, współorganizatorka Ogólnopolskiej Konferencji Noszenia Dzieci oraz panelista prelekcji dla rodziców pierwszych dwóch edycji festiwalu chustowego #nicminiewisi. Mama długo karmiąca. Wspierająca inne mamy w karmieniu i budowaniu bliskiej relacji z małym dzieckiem oraz pomagająca mamom odnaleźć się w nowej roli i nowej sytuacji.

Temat: Bariery psychiczne w początkach karmienia piersią

mgr psychologii Anika Rojek

Psycholog, psychoterapeuta systemowy, wspierający rodziców, dzieci, specjalistów. Prowadzi warsztaty, grupy wsparcia i indywidualne konsultacje. Z zachwytem odkrywa znaczenie relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Temat: Jak zadbać o siebie pomagając innym, profilaktyka wypalenia zawodowego dla specjalistów medycznych, osób wspierających kobiety w okresie okołoporodowym.

położna Ewa Lisius

Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym , koordynator Programu Szpital Przyjazny Dziecku. Od 15 lat prowadzi Szkołę Rodzenia “Dobry Początek” oraz Poradnię Laktacyjną. Wykładowca na specjalizacji położniczo-ginekologicznej.

Temat: Sztuka karmienia naturalnego.Stymulacja laktacji-jak ,kiedy i dlaczego?Jak najlepiej podać uzyskany pokarm matki?

Warsztat dla specjalistów medycznych certyfikowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych

Dr n.med.Łukasz Szmygel

ultrasongrafista, pediatra

Temat: USG piersi w czasie ciąży i laktacji.

Katarzyna Grzesińska

Masażystką, fizjoterapeutką oraz terapeutką uroginekologiczną. Prowadzi gabinet FIZJO HEALTH w Gdyni. 

Temat: Warsztaty z fizjoterapeutą dla kobiet po porodzie oraz kobiet ciężarnych.


Michał Guć

Trener, konsultant, wykładowca akademicki, menadżer. Od 1981 roku zaangażowany w działalność sektora pozarządowego, zaś od 1995 roku w działalność samorządową. Autor wielu książek i publikacji dotyczących aktywności obywatelskiej. Prywatnie podróżnik, fotograf i tata 18-letniego Macieja.

Temat: Gdybym mógł, karmiłbym piersią. Warsztaty dla mężczyzn wspierających kobiety w trakcie laktacji. TYLKO DLA PANÓW

Sebastian Wilk

Menadżer, inżynier budowy, instruktor harcerski. Od 18 lat pełni służbę w Gdyni i na rzecz Gdyni. Drużynowy najlepszej drużyny harcerzy w Polsce, Przewodniczący Obwodu Gdyńskiego ZHR. Tata trzyletniej Zosi i rocznej Zuzi.

Temat: Gdybym mógł, karmiłbym piersią. Warsztaty dla mężczyzn wspierających kobiety w trakcie laktacji. TYLKO DLA PANÓW